Kouluille

Opastettu kierros kouluille

Kesto 45 min

Saatavilla tiistaista perjantaihin, myös aamupäivisin ennen kello yhtätoista.
Kierros sopii yläkouluille ja toisen asteen opintoihin lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa.

Kierroksen hinta 30 euroa/ryhmä, ryhmäkoko enintään 25 oppilasta/opiskelijaa.

Opastuksella tutustutaan Suomen ja Venäjän/Neuvostoliiton yhteiseen historiaan 1900-luvun alusta 2000-luvulle. Kierroksella käsitellään 1900-luvun yhteiskunnallista tilannetta, miten Venäjästä tuli Neuvostoliitto, millainen valtio oli Neuvostoliitto ja kuinka suunnitelmatalous toimi. Puhutaan Stalinin ajan terrorista ja vankileireistä, elämästä ja arjesta toisen maailmansodan jälkeisessä kylmän sodan maailmassa, idänkaupasta, matkailusta, suomalaisten suhteesta Neuvostoliittoon sekä Neuvostoliiton hajoamisesta. Teemana on tarkastella yhteiskunnallista kehitystä erityisesti demokratian kehityksen näkökulmasta.

 

Varaukset ja lisätiedot:
museolehtori Hanna Yli-Hinkkala,
puh. 050 440 1158
hanna.yli-hinkkala(at)tyovaenmuseo.fi

 


Lenin-museo on erikoistunut yläkoulujen ja lukioryhmien museo-opetukseen. Museon laadukkaat opetuspalvelut ja oppimateriaalit takaavat innostavan ja mielenkiintoisen museokäynnin.  Opetuksen lähtökohtina ovat uuden oppiminen, toiminnallisuus sekä kriittisen ajattelun kehittäminen.

Museon tarjoamaa opetusta ja opetusmateriaaleja voi hyödyntää osana yläkoulun monialaisia oppimiskokonaisuuksia sekä laaja-alaisia opintoja. Opetuksen aiheilla on paljon yhtymäkohtia historian, yhteiskuntaopin, maantiedon, elämänkatsomustiedon ja filosofian sisältöalueisiin. Kouluryhmien toiveet otetaan opetuksessa aina huomioon.